Видео:

ТАКТИКА БОЯ В ВИН ЧУН от Дмитрия Сташевича — вин чун в спорте и на